Catarina Dutilh vindt Porno niet per se onderdrukkend

Catarina Dutilh Novaes, hoogleraar wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen, verdedigt in haar artikel getiteld “Porno is niet per se onderdrukkend” de stelling dat filosofisch gezien de feministische porno op z’n minst de belofte in zich draagt van gelijkheid en verheffing.

Pornografie is van alle tijden. Bijna zo lang als er afbeeldingen van mensen zijn, bestaan er afbeeldingen van mannen en vrouwen die seksuele handelingen verrichten. De muren van het bordeel in Pompeii zijn bedekt met beroemde erotische schilderingen en erotische literatuur heeft een lange en indrukwekkende geschiedenis. Met de komst van het internet en andere technologische vernieuwingen is pornografie niet eerder zo alomtegenwoordig geweest als nu. Gezien deze wijdverbreidheid is het onderwerp van studie geworden van psychologen, sociologen, mediawetenschappers, rechtsgeleerden en filosofen.