Olivier Dutilh nieuwe voorzitter APGS

Op 27 maart is Olivier Dutilh gekozen tot voorzitter van de Amsterdamse Politie Gymnastiek & Sportvereniging APGS. De vereniging stelt zich ten doel de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van haar leden, in het bijzonder de leden van de Eenheid Amsterdam van de Nationale Politie, te bevorderen door:

  • haar leden gelegenheid te geven tot het beoefenen van die takken van sport waarvoor, naar de mening van het bestuur, voldoende belangstelling en mogelijkheden bestaan;
  • het uitschrijven van en het deelnemen aan wedstrijden en trainingen;
  • het houden van bijeenkomsten;
  • toepassing van andere middelen die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.